Interim management

Verwonderen, verbeteren, verankeren. Dat is de kracht van een goede interim professional. Soms vanuit tijdelijke behoefte aan expertise en soms om een pittig verandertraject te leiden. We kennen en ondersteunen de beste interim professionals.  Zij kenmerken zich door gedrevenheid, emotionele intelligentie, resultaatgerichtheid en het snel herkennen, analyseren en oplossen van knelpunten. Daarnaast hebben zij inzicht in organisaties en politieke verhoudingen en kunnen zij een visie praktisch door vertalen naar concrete uitvoering.

Tijdelijke expertise met een blijvend resultaat. Een succesvolle interim-manager heeft altijd een plan klaar, pakt aan en geeft richting in roerige tijden. Snel inzetbaar, slagvaardig en succesvol.

Interim vraagstukken waarop ons netwerk het antwoord is:

  • Reorganisatie en herstructurering

  • Versterken van leiderschap, organisatiecultuur en zelforganisatie

  • Inspringen op cruciale rollen bij vacatures of capaciteitsvraagstukken

  • Fusie, overname of afbouw van bedrijfsactiviteiten

  • Operational excellence, LEAN en Agile

  • Professionaliseren van HRM

Wat zeggen anderen?

Professionele gesprekspartner, kennis van zaken, initiatiefrijk.

Managing Director Consultancy